Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự WEF Davos 2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự WEF Davos 2019

Chuyến tham dự của Thủ tướng là cơ hội Việt Nam giới thiệu quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, nhất là việc triển khai các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam ký